Suatu hari, Abu Talib - bapa saudara Nabi dipinta oleh golongan Quraisy untuk menasihati Nabi.


Mereka mahu Nabi menghentikan kerja-kerja menyeru manusia kepada agama Islam. Lalu, apabila Abu Talib menyampaikan permintaan tersebut, maka Nabi menjawab sepertimana yang direkodkan oleh Ibnu Ishak dalam buku sirahnya,


"Wahai pak cikku, seandainya diletakkan matahari di sebelah kananku, dan bulan di sebelah kiriku sekalipun, aku tidak akan meninggalkan kerja-kerja ini! Sehinggalah Allah memberi kemenangan kepada Islam atau Allah memusnahkannya atas kehendak Allah!"


Benarlah kata-kata berikut,


"Apabila yakin perjuangan kita berada tepat pada orbitnya, maka tidak ada satu meteor walau sebesar Musytari sekalipun yang dapat mengubah milimeter kedudukannya melainkan dengan arahan khusus daripada Tuhan." - Azzah Abdul Rahman, 2013.