▶ Saya bertanya kepada dua orang guru saya.

1) Dr. Muhammad Abdur Rahman (Pensyarah Usul Fiqh Uni. Al-Azhar)
2) Dr. Ahmad Zaid ( Pensyarah Dakwah, Uni. Al-Azhar)

▶ Soalan saya :

Asalamualaikum Doktor,

Saya mempunyai dua soalan berkenaan ahli kitab,

1) Adakah mereka masih wujud sehingga sekarang?
2) Taurat dan Injil di zaman Rasulullah itu asli atau telah diseleweng?

 

SC20130609-003842

 

● Jawapan Dr. Abdur Rahman,

Saya telah bertanya rakan saya, Dr. Hisyam Abdul Aziz, Pakar Jurusan Akidah, dia berkata :

"Yahudi dan Nasrani yang wujud pada hari ini (masih) dinamakan Ahli Kitab.
Taurat dan Injil telahpun diseleweng sebelum zaman Nabi SAW lagi. "

● Jawapan Dr. Ahmad Zaid,

"Ya, mereka wujud (pada zaman sekarang ini). Mereka itulah Yahudi dan Kristien.

Taurat & Injil telah diselewengkan di zaman Nabi saw. Al-Quran menjelaskan perkara ini dalam dua surah, Al-Maidah dan Al-Baqarah. Isu ini sangat jelas. "

Like ▶ www.facebook.com/SyihabudinAhmadPenulis

WallahuAlam.