Ilmu Baru

Tidak ada hadis SAHIH yang menyebutkan bahawa tugas Israfil adalah meniupkan sangkakala.Tugas meniupkan sangkakala dipikul oleh seorang malaikat yang tidak diketahui namanya.

Hanya satu hadis yang menyebutkan bahawa Israfil sebagai peniup sangkakala, tetapi dalam sanadnya ada Ishaq bin Rahawiyah dan Ibnu Nasr al-Marwazi yang Dhoif.

Ini adalah isu akidah yang tidak boleh menggunakan hadis Dhoif sebagai hujah.
Asatizah, sila rujuk link di bawah.

 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=214200