Benarkah dakwaan sebahagian orang bahawa merokok tidak haram, bahkan kadangkala boleh jadi wajib? E-Buku ini akan menjelaskan secara lebih lanjut tentang isu berkenaan.

Isi Kandungan:

ISI KANDUNGAN i
Pendahuluan Penulis iii
BIODATA PENULIS v

BAHAGIAN 1: ROKOK DAN KESIHATAN
Statistik Perokok Di Malaysia
Rokok: Satu Pengenalan
Sejarah
Mengapa Merokok Berbahaya?
Kandungan Rokok
Kesan Merokok Terhadap Individu
Kesan Merokok Terhadap Janin
Kesan Merokok Terhadap Kanak-Kanak
Kesan Merokok Terhadap Keluarga Dan Masyarakat : Sisa Asap Basi
Kesan Merokok Terhadap Negara
Adakah Rokok Elektronik Satu Penyelesaian?
Kempen: Tak Nak Merokok Oleh Kerajaan Malaysia

BAB 2: ROKOK & ISLAM.
Hadis Berkaitan Rokok
Hukum Sesuatu Berdasarkan Gambaran
Peringkat Kefahaman Umat Islam Terhadap Rokok
Pendapat 1: Harus Merokok Secara Mutlak
1. Dalil Al-Quran 1: Al-Baqarah Ayat 29
2. Dalil Al-Quran 2: Al-A`Raf Ayat 32
3. Dalil Hadis Sa`Labah
4. Dalil Kaedah Fikah
5. ʿUmūm Al-Balwā (Kesukaran Yang Membawa Kesusahan)
6. Kefahaman Ulama Fikah
7. Kenapa Tidak Diharamkan Gula?
Pendapat 2: Merokok Haram Secara Mutlak
1. Agama Mencegah Mengambil Kemudaratan
2. Menyakiti Orang Lain
3. Pembaziran
4. Al-Qiyas: Rokok Dengan Perkara Yang Memudaratkan
5. Masalih Al-Mursalah
6. Kaedah La Darar
Senarai Fatwa Yang Mengharamkan Rokok
Pilihan Fatwa

[Peringatan: E-Buku ini diterbitkan secara atas talian. Ia tidak ada dalam bentuk cetakkan kertas.]

Sila rujuk Laman web: santaiilmu.com untuk mendapatkan buku ini.