Soalan : Guru saya kata, bapa akan menanggung dosa anak yang belum baligh. Betulkah?

▶ Jawapan : Kanak-kanak yang belum baligh tidak mempunyai dosa. Kerana mereka tidak dalam umur yang dipertanggungjawabkan (taklif).

◆ Bapa hanya menanggung dosa apabila dia tidak mendidik anaknya.

◆ Apabila dia telah melaksanakan tanggungjawab mendidik, tetapi anak masih melakukan dosa, maka dosa itu ditanggung oleh si anak.

▶ Fakta :

◆  Kata Imam Asy-Syafiee dalam menjelaskan ayat 38 Surah An-Najm, sepertimana yang telah direkod dalam Kitab Sunan Al-Kubra oleh Al-Baihaqi,

"Bahawa seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Kerana Allah hanya memberi balasan kepada hamba di atas perbuatan-perbuatan mereka."

Like ▶ www.facebook.com/UstazUSA

WallahuAlam