Menilai Hakikat Iman, Dahulu dan Kini

 

Ketika sahabat Suhaib ar-Rumi Rodhiallahu 'Anh hendak berangkat ke Madinah, beliau dihalang oleh orang-orang kafir Quraisy. Dengan penuh kemarahan mereka berkata kepadanya, "Kamu ke mari dalam keadaan miskin dan hina. Sekarang hartamu telah menumpuk, hingga kamu boleh memperolehi apa sahaja yang kamu inginkan. Lalu sekarang kamu kamu hendak keluar dari Makkah dengan harta dan jiwamu? Sungguh kami tidak akan membiarkan kamu pergi begitu sahaja!"

1_873962418m

Di sini terjadi peperangan sengit antara hakikat Islam dan hakikat kebendaan duniawi. Dan hakikat Islamlah yang menang.

Suhaib al-Rumi Rodhialahu 'Anh berkata, "Akankah kamu membiarkan diriku melanjutkan perjalanan atau hijrah, kalau kutinggalkan seluruh hartaku untuk kamu."

Mereka menjawab, "Ya, engkau bebas pergi setelah engkau tinggalkan seluruh hartamu."

Suhaib berkata, "Silakan kamu ambil seluruh hartaku, dan biarkan aku pergi atau hijrah!"

Dia pun melanjutkan perjalanan hijrahnya dengan membawa keyakinan dan agamanya, tanpa memperdulikan harta bendanya. Kegembiraan terpancar jelas di wajahnya. Seakan-akan tidak ada sesuatu pun yang hilang daripada dirinya, tidak pula merasa rugi.

keluargaimpian

Abu Salamah Rodiyallahu 'Anh berangkat hijrah ke Madinah bersama anak dan isterinya. Di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh orang-orang musyrik Bani Mughirah.

Mereka berkata kepadanya, "Jiwamu boleh mengalahkan kami, namun kami tidak akan membiarkan dirimu pergi meninggalkan negeri ini membawa semua jiwamu!" Lalu mereka merebut dengan paksa tali kekang untanya, sementara itu Bani Abdul 'Asad merampas isteri dan anaknya yang masih kecil.

Terjadilah pergolakan antara hakikat Islam dan kecintaan terhadap isteri dan anak. Pergolakan antara hakikat Islam dan naluri kasih sayang.

Namun tidak ada sesuatupun yang mampu mengalahkan hakikat Islam, yang telah meresap ke dalam jiwa, dan menyatu di dalam diri. Dia pasrahkan keselamatan anak dan isterinya di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Taala dan rahmat-Nya. Selanjutnya diteruskannya perjalanan hijrahnya seorang diri.

 

sahabat-sahabat yang dirahmati Allah ( insyaAllah)

Mampukah sebuah bayang atau gambaran mengambil tindakan seperti ini? Beranikah orang yang hanya memiliki bayang atau gambaran meninggalkan isteri dan anaknya di tangan musuh, demi menempuh jalan aqidah dan mempertahankan agama yang diyakini kebenarannya?

Tidak! Sama sekali tidak. Bahkan kita sering mendengar orang yang rela menjual agama dan keyakinannya demi harta, wanita dan anak-anaknya serta kesenangan duniawi yang hina.

Marilah kita kembali kepada diri kita. Marilah kita sama-sama renungkan, sudahkah hakikat (iman) seperti ini (sebagaimana yang dimiliki oleh para sahabat) menyusup ke dalam setiap celah jiwa kita, dan mengalir bersama darah di dalam urat nadi kita? Sudahkah hidup kita ini disirami dengan air hakikat tersebut?

Sesungguhnya yang menjadi kekhuatiran kita adalah ketidaksanggupan kita menerapkan hakikat Islam dalam kehidupan kita. Sehingga bayang atau gambaran akan lebih berpengaruh dalam diri kita, dan pada akhirnya akan menjadi titik kelemahan kita, itulah rahsia penderitaan dan musibah yang selalu menimpa kita.

Sesungguhnya, perubahan keadaan dunia Islam akan membawa pengaruh yang besar kepada perubahan keadaan dunia seluruhnya. Adapun keadaan umat Islam berkait rapat dengan kesanggupan mereka untuk merealisasikan hakikat Islam dalam kehidupan mereka.

Jika hakikat Islam jauh dari genggaman kaum Muslimin dan sirna daripada kehidupan mereka, siapa lagi yang akan menyeru dunia kepada hakikat Islam? Siapakah yang mampu meniupkan roh Islam pada jasad dunia?