بسم الله الرحمان الرحيم

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمد عبده ورسوله.

أما بعد ،

Kehidupan manusia sentiasa berlegar dalam cerita dan dimensi yang sama. Namun, dalam mencari hakikat jalan kehidupan yang sebenar, manusia seharusnya menghayati perjalanan hidup Rasulullah dan generasi pertama yang dijanjikan syurga.

Oleh itu, penulisan ini bertujuan memaparkan keindahan suasana dan dimensi tersebut .doakan

§  Matode penterjemahan

Penulis menggunakan langkah dibawah bagi memastikan kebenaran terjemahan:

1-    Mengambil hadis daripada buku hadis yang diiktiraf kebenarannya oleh para ulama : Buku Sahih al-Bukhari, (Cetakan Maktabah Fayad, Mesir. 2010).

2-    Melihat penjelasan setiap hadis yang dipilih dari Buku Fathul Bari (Cetakan Maktabah al-Malik Fahd,Mesir. 2001) , dan Umdatul Qari`( Darul Kutub al-Ilmiah, Mesir. 2001.)

Semoga penterjeman ini dapat memberi manfaat kepada seluruh umat Islam, serta menjadi saksi amalan kebaikan di Akhirat kelak.

Wallahu `Alam.

 

Syihabudin Ahmad,

Dumyat. Mesir.