Soalan : Kadangkala, saya membaca beberapa potong ayat yang terdapat dalam Bible (Injil). Saya tidak tahu adakah ia kata-kata Allah ataupun kata-kata manusia. Saya tidak dapat membezakannya. Ayat-ayat ini mengajak kepada aklak terpuji, lalu saya kagum dengannya. Akan tetapi, menjadi kerungsingan pada saya adalah: adakah ia kata-kata Allah atau kata-kata manusia? Seandainya saya merasa kagum sedangkan ia adalah kata-kata manusia, maka saya telah merestui penyelewengan, lalu saya menjadi kafir. Seandainya pula saya bersungguh-sungguh dengan diri (menafikannya) sehingga saya tidak merasa sebarang kekaguman terhadap ayat tersebut, padahal ia adalah kata-kata Allah, maka bagaimana mungkin saya membenci kata-kata Allah dan menentangnya? Saya memohon jawapan terhadap perkara yang membingungkan saya ini.

Jawapan :

Tidak boleh menyangka bahawa apa yang terdapat dalam Bible sekarang ini adalah dari kata-kata Allah. Begitu juga, tidak boleh bersetuju bahawa Bible yang ada pada hari ini adalah seperti yang diturunkan kepada Nabi Isa.

Secara umumnya, Orang Islam yang beriman hendaklah mempercayai (Injil) yang telah diturunkan kepada Nabi Isa, serta menjauhi segala buku-buku yang menyeleweng. Di-haram-kan melihat buku-buku yang menyeleweng ini bagi orang awam.

Al-Bukhari merekodkan kata-kata Nabi Muhammad:

Jangan membenarkan (dakwaan) Ahli Kitab, dan jangan pula membohongi mereka. Sebutlah bahawa : Kami beriman dengan Allah dan apa yang diturnkan kepada kami ...

[Rekod Al-Bukhari : 4485]

Al-Bahuti menyebutkan dalam bukunya “Kasyyaf Al-Qina`” : Tidak boleh memandang kepada buku-buku Ahli Kitab kerana Nabi pernah marah apabila melihat Taurat disisi Umar.

Jawatankuasa Fatwa Antarabangsa pula menyatakan : Buku-buku (agama) Langit yang lalu telah terdapat penyelewengan, tambahan, dan pengurangan sepertimana yang disebutkan Allah tentang hal tersebut. Maka, tidak boleh bagi seorang Muslim untuk membacanya kecualilah bagi orang-orang berilmu yang mahu menjelaskan penyelewengan dan melawannya.

Ada pula pada kata-kata yang baik, yang terdapat di dalam Bible. Ini tidaklah menguatkan yang ia adalah kata-kata Allah, kerana kata-kata sebegini telah wujud juga dalam Syair-syair arab Jahiliah.

_________________

Penterjemah : Syihabudin Ahmad

Rujukan Asal : Klik

Glosari Penterjemah :

(1) Agama Langit : Islam, Kriestien & Yahudi

(2) Buku Agama Langit :

1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS berbahasa Ibrani
2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS berbahasa Qibti
3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS berbahasa Suryani
4. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab

nnn