▶ Jawapan : Sebahagian ulama mengatakan Haram dan sebahagian lain mengatakan Makruh berdasarkan hadis sahih,


Kata Nabi SAW,
"Apabila sampai setengah bulan Syakban, janganlah kamu berpuasa"
[Direkod oleh At-Turmizi]


▶ Fakta :
❶ - Puasa dibenarkan jika dia memang melazimi puasa pada sebelum 15 Syakban. seperti orang yang membiasakan diri dengan puasa Isnin Khamis, dan Puasa Nabi Daud AS.


❷ - Mazhab Imam Asy-Syafiie berpendapat Haram berpuasa selepas 15 Syakban sehingga masuk bulan Ramadhan.

 

▶  Puasa Ganti, Nazar, atau Kaffarah boleh dilakukan pada waktu tersebut kerana ia Puasa Wajib.


Like ▶ www.facebook.com/SyihabudinAhmadPenulis
WallahuAlam.