▶ Jawapan : Lelaki atau perempuan digalakkan mendahulukan anggota kanan dalam setiap perkara.

 

Isteri Nabi SAW, Aisyah pernah bercerita,

"Nabi SAW sangat suka mendahulukan yang kanan selagimana dia mampu dalam setiap perkara. Nabi lakukan ketika berthaharah (Berwudhuk dan mandi wajib), menaiki kenderaan, dan memakai sandal"

[Direkod oleh Al-Bukhari, 426]

 

▶ Fakta :  Umat islam diberi keluasan untuk berbuat apa saja perkara dalam urusan kehidupan, melainkan wujud dalil yang mengharamkannya.