Soalan : Apa hukum mengunakan kasut dari kulit babi yang telah dirawat secara kimia?

▶ Jawapan : Kasut kulit tersebut tetap najis. Hukumnya dikaitkan dengan hukum mengunakan najis.

Fakta :

▶ Ayat 173, surah Al-Baqarah mengharamkan babi secara keseluruhannya. Tidak boleh makan, tidak boleh jual beli dengannya, dan tidak boleh mengunakannya dalam solat.

▶ Majoriti ulama 4 Mazhab kecuali Mazhab Maliki mengatakan bahawa babi itu najis samada hidup atau mati.

▶ Larangan Allah dalam ayat tersebut bersifat Taat dan Patuh (Taabudi). Maka, rawatan kimia tidak boleh menghalalkannya.

▶ Adapun mengunakan najis dalam hal perubatan pula terdedah dalam perbahasan yang panjang.

《Like》 www.facebook.com/UstazUSA

WallahuAlam.