Auta : Bilangan ayat al-Quran : 6666
Betul : Bilangan ayat al-Quran : 6236

----> Fakta : Syiah mengatakan bahawa banyak ayat al-Quran yang sudah dibuang dari al-Quran asal oleh Umar dan Abu Bakar.

Sebahagian ulama berpendapat, bilangan al-Quran ialah :

1) 6219 (Ulama Makkah),
2) 6214 (Ulama Madinah),
3) 6236 (Ulama Kuffah).

Tiada ulama Sunni yang mengatakan 6666 ayat. Ia mempunyai kekurangan yang terlalu besar dalam bilangan sehingga mampu muncul keraguan seperti yang ada dalam akidah Syiah.

Seorang Ulama Syiah bernama Muhammad Hadi Ma`rifah menulis dalam bukunya bertajuk at-Tamhid Fi Ulumil Quran, bahawa ayat al-Quran ada 6666. Jilid 2, m/s 296.

Seorang rakan saya memberitahu.. Mungkin mereka mengira-ngira seperti gambar. Ia adalah pengiraan yang merosakkan dunia ilmu jika dipakai.

WallahuAlam.