Bentuk: E-Buku
Harga: RM 10
ISBN: 978-967-14592-2-5

ISI KANDUNGAN 1
PENDAHULUAN 3
PENJELASAN AWAL 6
TIPU DAYA KHOMEINI 8
Siapa Khomeini? 8
Khomeini Dan Aqidah Syiah 9
SIAPAKAH SYIAH? 12
Pertama: al-Tasyaiyu’ (التشيع). 12
Kedua: al-Mufaḍḍilah (المفضلة) 12
Ketiga: al-Rafidhah (الرافضة) 13
AQIDAH SESAT SYIAH 17
1. AL-TAQIYYAH 17
2. FANATIK IMAMAH 26
3. IMAM MAHDI AL-MUNTAẒAR DI SISI SYIAH 28
4. AKIDAH RAJ`AH 30
SYIAH PINJAM NAMA ISLAM 32
ULASAN TOKOH AL-AZHAR 33
Syeikh Prof. Dr. Syeikh Muhammad Sayyid Ṭanṭāwi (mantan Syeikhul Azhar) 34
Syeikh Jād al-Haq ʿAli Jād al-Haq (mantan Syeikhul Azhar) 35
Syeikh Hasanain Muhammad Makhlūf (Mantan Anggota Ulama Senior (Kibār Ulama) Al-Azhar dan Lajnah Fatwa al-Azhar. Dua (2) kali dilantik sebagai Mufti Mesir) 39
Asy-Syeikh ʿĀṭiyyah Ṣaqr (Mantan Ketua Lajnah Fatwa al-Azhar dan anggota Majma` Buhus al-Islāmiyyah) 42
Dr. Yusuf Al-Qaraḍhāwi dan Dr. Abdul Mun’im An-Namir 51
BUKU RUJUKAN TENTANG SYIAH 79
PENUTUP 81