ramadan_ramzan_wallpaper_5

Alhamdulillah, Allah memberi kesempatan untuk menyiapkan satu kertas kerja berkaiatan puasa Ramadhan.

Kertas kerja ini bertujuan memberi kefahaman kepada umat Islam tentang hukum-hukum berkaitan sekitar permasalahan puasa Ramadhan.

Semoga ia memberi manfaat yang banyak untuk pembaca dan juga menjadi hujah yang baik untuk penulis di akhirat kelak.

Amin.

فقه الصيام