Setelah selesai peperangan antara umat Islam dan Bani Muthaliq, ramai pengikut Bani Musthaliq menganut Islam. Mereka merasa tersentuh apabila Rasulullah mengahwini anak pemimpin mereka. Rasulullah berkahwin dengan Juwairiah, anak kepada Al-Haris bin Dhirar.

Apabila tersebar berita perkahwinan tersebut, para sahabat berkata: “Adakah layak para ipar-ipar Rasulullah berada di bawah tawanan kita?” Lantas mereka membebaskan semua tawanan dari bani Musthaliq .

            Setelah bani Musthaliq melihat kemuliaan perilaku Rasulullah dan para sahabat baginda, mereka terus memeluk agama Islam. Antara mereka adalah Al-Haris bin Dhirar, bapa Juwairiah.

Al-Haris bercerita :

            Aku telah berjumpa Rasulullah, dan dia mengajakku memeluk Islam. Aku menyetujuinya. Baginda menyeru aku untuk mengeluarkan Zakat, aku menyetujuinya. Aku berkata :

“Wahai Rasulullah, aku akan balik kepada Bani Musthaliq dan akan mengajak mereka kepada Islam serta menunaikan zakat. Orang-orang yang mengikuti ajakanku, akan aku kumpulkan zakatnya. Apabila telah tiba waktunya, kirimkanlah utusan untuk mengambil zakat yang telah ku kumpulkan itu.”

Ketika Al-Haris telah banyak mengumpulkan zakat, dan waktu yang sudah ditetapkan pun telah tiba, tidak ada seorangpun utusan yang datang menemuinya. Al-Haris menyangka telah terjadi sesuatu yang menyebabkan Rasululllah marah kepadanya. Ia pun memanggil para hartawan kaumnya dan berkata : “Sesungguhnya Rasulullah telah menetapkan waktu untuk mengutus seseorang untuk mengambil zakat yang telah ada padaku, dan beliau tidak pernah menyalahi janji. Akan tetapi aku tida tahu kenapa belliau menangguhkan utusannya itu. Mungkinkah beliau marah? Mari kita berangkat menghadap Rasulullah..”

Rasulullah pada waktu yang telah ditetapkan mengutus al-Walid bin ‘Uqbah untuk mengambil dan menerima zakat yang berada pada Al-Haris. Ketika al-Walid berangkat, diperjalanan hatinya merasa gentar, lalu dia pun pulang sebelum sampai tempat yang dituju. Dia melaporkan laporan palsu kepada Rasulullah. Bahwa Al-Haris tidak mahu menyerahkan zakat kepadanya – mereka telah murtad, bahkan mengancam akan membunuhnya.

Kemudian Rasulullah mengirikan Khalid Al-Walid kepada Bani Musthaliq. Tetapi Rasulullah berpesan untuk memastikan terlebih dahulu, jangan tergesa-gesa. Lalu, Khalid pergi. Ketika sampai – ketika itu waktu malam, Khalid berjumpa dengan rombongan Al-Haris. Al-Haris memberi tahu bahawa Bani Musthaliq  masih teguh dengan Islam, mereka melaungkan  azan dan bersolat.

 4ba0ad8fe60e75e03a6d973182874831

Al-Haris bertanya Khalid : “Kepada siapa engkau diutuskan?” Khalid menjawab: “Kami diutus kepadamu”. Dia bertanya : “Mengapa?” Khalid menjawab: “Sesungguhnya Rasulullah telah mengutus al-Walid bin ‘Uqbah. Namun dia mengatakan bahwa engkau tidak mahu menyerahkan zakat, bahkan bermaksud membunuhnya.” Al- Harits menjawab : “Demi Allah yang telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya, aku tidak melihatnya. Tidak ada yang datang kepadaku.”

Ketika mereka sampai di hadapan Rasulullah., bertanyalah Rasulullah: “Mengapa engkau menahan zakat dan akan membunuh utusanku?” Al-Haris menjawab: “Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan sebenar-benarnya, aku tidak berbuat demikian.” Maka turunlah ayat keenam surah al-Hujur»Ét ayat 6 sebagai peringatan kepada kaum mukmin agar tidak menerima keterangan dari sebelah pihak saja.

-           Kisah ini boleh dirujuk dalam Tafsir Imam At-Thobari dan Tafsir Imam Ibnu Kathir ketika mereka berdua menjelaskan ayat 6 surah Al-Hujurat.