▶ Jawapan : Boleh. Kerana anda tidak menyentuh bulu tersebut ketika mengecat.

▶ Fakta :

❶ - Mazhab Imam Syafiie RH dan sebliangan besar ulama menyamakan hukum babi dengan anjing. Manakala sebilangan ulama lain tidak menyamakannya.

❷ - Apabila tangan menyentuh kulit anjing dalam keadaan kering, tangan itu tidak perlu dibasuh.

Jika kulit atau tangan itu basah, maka tangan perlu disamak dengan 6 air bersih dan 1 air tanah.

❸- Sabun Thoharah yang mempunyai kuantiti tanah yang tiinggi dibenarkan untuk diguna.

❹ - Elakkan dari menggunakan bulu babi dan anjing tanpa keperluan mendesak.
❺ - Majoriti ulama berpendapat tidak boleh menggunakan seluruh tubuh badan anjing, samada hidup atau mati.

Like ▶ www.facebook.com/SyihabudinAhmadPenulis

WallahuAlam.