Ulama tidak bersepakat tentang tarikh kelahiran Nabi SAW. Sebahagian menyatakan bahawa Nabi lahir pada 8 Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal atau 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masihi.

Pendapat yang kuat berdasarkan kajian kalender menunjukkan 9 Rabiul Awal itu lebih tepat. Ia bertepatan pada hari Isnin, 20 April 571 Masihi, tahun pertama berlakunya peperangan bergajah (al Fil).

Majoriti Ulama bersepakat menyatakan: Tarikh kewafatan Rasulullah adalah pada 12 Rabiul Awal tahun ke 11 Hijrah. Manakala Ibnu Hajar menyatakan Rasulullah wafat pada 2 Rabiul Awal.tapi pendapat kajoriti ulama adalah lebih tepat dalam isu ini.

Allah lebih tahu.